Dane podstawowe

Zespół Szkół Elektrycznych

Imię i nazwisko Dyrektora: Piotr Człapiński
adres: ul. Toruńska 77/83, 87 – 800 Włocławek
Telefon: +4854 2362225
Fax: +4854 2361949
Poczta elektroniczna: zselektr[at]poczta[dot]onet[dot]pl, zsel[at]zsel[dot]edu[dot]pl
Strona internetowa: www.zsel.edu.pl
REGON: 000196530

Inspektor ds. ochrony danych osobowych
Jadwiga Olejniczak
nr tel. 54 427-01-58
Poczta elektroniczna: jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

w skład zespołu wchodzą:

Technikum nr 4
adres: ul. Toruńska 77/83, 87 – 800 Włocławek
Telefon: +4854 2362225
Fax: +4854 2361949
Poczta elektroniczna: zselektr[at]poczta[dot]onet[dot]pl, zsel[at]zsel[dot]edu[dot]pl
Strona internetowa: www.zsel.edu.pl
REGON: 000196530

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
adres: ul. Toruńska 77/83, 87 – 800 Włocławek
Telefon: +4854 2362225
Fax: +4854 2361949
Poczta elektroniczna: zselektr[at]poczta[dot]onet[dot]pl, zsel[at]zsel[dot]edu[dot]pl
Strona internetowa: www.zsel.edu.pl
REGON: 000196530

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH z siedzibą we Włocławku ul. Toruńska 77/83
  • inspektorem ochrony danych w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych we Włocławku – Jadwiga Olejniczak – jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych
  • Podane przez Panią/Pana dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS, US itp.
  • W procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą uczestniczyć – podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Pani/Pana danych.
    Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną obsługę księgową usługi bhp, usługi medycyny pracy itp.; – upoważnieni pracownicy administratora, – instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS,US itp.
  • podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie sąjuż niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane); • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W  Zespole Szkół Elektrycznych sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>