Rejestry, Archiwa i Ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE

1. Księga uczniów
2. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
3. Rejestr wydanych zaświadczeń uczniom
4. Rejestr wydanych zaświadczeń pracownikom
5. Rejestr wydanych kart motorowerowych
6. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
7. Rejestr wydanych zaświadczeń OKE
8. Rejestr pism wychodzących i przychodzących
9. Rejestr wydanych delegacji
10. Rejestr zaświadczeń aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
11. Ewidencja biletów MPK
12. Ewidencja znaczków pocztowych
13. Rejestr pieczęci
14. Rejestr druków ścisłego zarachowania (gilosze)
15. Rejestr druków ścisłego zarachowania ( legitymacje szkolne)
16. Rejestr druków ścisłego zarachowania ( czeki)
16. Księga zarządzeń dyrektora szkoły
17. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
18. Rejestr wypadków
19. Rejestr skarg i wniosków
20. Księga zastępstw
21. Rejestr dokumentacji rozliczeń z PFRON
22. Księga inwentarzowa główna w bibliotece
23. Rejestr majątku trwałego szkoły – w formie księgi inwentarzowej środków trwałych
24. Rejestr druków ścisłego zarachowania – arkusze inwentaryzacyjne
25. Rejestr wystawionych not obciążeniowych i rachunków uproszczonych
26. Rejestr wydanych dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS prowadzonych komputerowo w systemie „Płatnik”

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWA ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>