Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.04.2021 Ocena pracy dyrektora szkoły Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Kontrola sprawdzająca wykonanie pkt 1 Decyzji Nr 330/13 z dnia 10.06.2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Kontrole w zakresie przestrzegania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Gospodarka finansowa w roku 2018, 2019 i bieżąca Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Stan higieniczno-sanitarny obiektu, pobór próbek wody Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena realizacji wymogów w zakresie Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Obserwacja egzaminu maturalnego Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Obserwacja egzaminu maturalnego Szczegóły