Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2020 Ocena stanu sanitarnego szkoły oraz ocena realizacji wymogów w zakresie Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Obserwacja egzaminu maturalnego Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Obserwacja egzaminu maturalnego Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.03.2020 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole – kontrola doraźna Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Stan higieniczno-sanitarny obiektu, pobór próbek wody. Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole – kontrola doraźna Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Kontrole prowadzone przez zewnętrzne podmioty w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Kontrole prowadzone przez zewnętrzne podmioty w 2017 roku Szczegóły